Aanleg & reparatie van rioleringen

Logo_R&O

Wanneer er tijdens de leidinginspectie afwijkingen zijn gevonden worden deze snel en vakkundig door R&O van Dongen verholpen.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor reparatie, renovatie en voor de aanleg van nieuwe rioolsystemen.

De aanleg van een riolering begint met een goed plan van aanpak. Hiervoor moeten een aantal zaken in kaart gebracht worden, zoals bijvoorbeeld;

  • Wordt het een afschot riool?
  • Hoe maken we de riool ontluchting?
  • Met hoeveel rioolaansluitingen hebben we te maken?
  • Waar moeten we de riolering aansluiten?
  • Hoe kunnen we later de afvoerleiding ontstoppen?

Nadat bovenstaande vragen zijn beantwoord en een plan is gemaakt zal er vrijblijvende offerte worden uitgebracht.

Hoe gaan wij te werk

De bestaande riolering zal worden opgegraven. Er zal een nieuwe pvc riolering worden aangebracht.
Door middel van een waterpas en laserapparatuur zal de riolering op afschot worden aangelegd.
De bestaande rioolaansluitingen zullen hierop opnieuw worden aangesloten.
Na het aanleggen van de nieuwe riolering zal de sleuf weer worden gedicht.
De riolering zal daarna worden ingemeten en duidelijk op een tekening worden aangegeven.
Onze offertes zijn exclusief straatwerk en mogelijk herstellen van tuin en/of gazon.

Algemeen

Deze werkzaamheden zullen volgens de bestaande normen en wetten worden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden zullen in goed overleg worden uitgevoerd.

Indien u dit wenst, kunnen wij voor u ook het straat- en of tuinwerk laten verrichten. Dit uiteraard tegen een met u overeen te komen meerprijs.