Camera-inspectie

CamCloseup

Na het verhelpen van een verstopping kan door het gebruik van onze camera een duidelijk beeld gevormd worden van de oorzaak van de problemen; beschadigingen, verzakkingen, breuken, enzovoorts.
Ze komen door een camera-inspectie duidelijk aan het licht. Hierdoor kunnen adequate maatregelen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen. Een van de modernste technieken is het inspecteren van het rioolstelsel met behulp van een rioolcamera.
Aan een camera-inspectie gaat altijd een reiniging vooraf, zodat we een duidelijk beeld krijgen van de problemen. Ook kan op verzoek van de uitgevoerde camera inspectie een video opname worden gemaakt over de oorzaak, dan wel inspectie.